Služby

Prepis zvukového záznamu do textu (HER STT)

Služba zabezpečuje vytvorenie doslovného prepisu zvukového záznamu zo zasadnutia do textovej podoby. Pomáha tak pracovníkov úradu odbremeniť od rutinnej činnosti súvisiacej s pravidelným zasadnutím zastupiteľstva.

Je možné využiť indexovaný zvukový záznam zo zastupiteľstva, ktorý vzniká za použitia hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém, kedy je vzniknutá nahrávka indexovaná podľa programu rokovania a diskutujúcich.

Pri prepise naši operátori efektívne využívajú softvér pre prevod reči do textu. Počas vytvárania priebežne kontrolujú a opravujú vytváraný text, aby prepis zodpovedal skutočnosti. Následne skontrolujú dokument a vykonajú gramatické a významové korektúry.

Výsledný prepis môže byť zdrojom pre zápisnicu zo zasadnutia. Použitím výsledkov jednotlivých hlasovaní na zasadnutí, ktoré generuje riadiaci softvér hlasovacieho zariadenie, tak môže zápisnica nadobudnúť konečnú podobu a byť publikovaná pre verejnosť.

Formátovanie vzniknutého dokumentu s textom prepisu je možné pružne prispôsobiť špecifickým požiadavkám každého klienta.

Dokumenty

HER STT leták - Informačný leták k službe HER STT