Produkty

HER - riadiaci softvér obsluhy

HER - riadiaci softvér obsluhy

Hlavná aplikácia pre obsluhu hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém pokrýva tri základné činnosti - prezentáciu, diskusiu, hlasovanie a pokrýva tak celý priebeh zasadnutia zastupiteľstva. Umožňuje získanie prehľadných výstupov - zobrazovanie priebehu zasadnutia na periférnych zariadeniach (projektor, druhý monitor, svetelný informačný panel), tlač výsledov hlasovania (priama, následne zo súboru) a ich archiváciu.

HER 3

Nová verzia 3 obslužného softvéru  vyhovuje v plnom rozsahu najmodernejším technologickým požiadavkám. Maximálny dôraz je kladený na spoľahlivosť aplikácie, bezpečnosť dát a užívateľský komfort pri práci a obsluhe hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém.

Novinky a prínos:

 • MS SQL databáza
 • technológia .NET Framework a C#
 • užívateľské nastavenie vzhľadu pracovnej plochy
 • inteligentná správa a prečíslovanie bodov programu zasadnutia
 • rozšírená správa dát
 • rozšírené možnosti nastavenia priamo z aplikácie
 • bezpečný prístup cez meno a heslo používateľa
 • panel rýchlej voľby s interaktívnym nastavením
 • rozšírené možnosti prípravy zasadnutia
 • možnosť zmeny typu kvóra a následného výsledku podľa nastaveného kvóra
 • práca s textom návrhu na uznesenie vrátane zobrazovania prítomným
 • možnosť práce 2 operátorov (práca s textom návrhu uznesenie súčasne s obsluhou zariadenia)
 • možnosť zmeny poradia materiálov k danému bodu zasadnutia
 • správa príloh k danému materiálu
 • možnosť ovládania cez dotykovú obrazovku
 • rozšírené možnosti exportu dát pre externé systémy
 • rozšírené možnosti zobrazovania informácií na projektore

Dokumenty

HER 3 - Leták - Informácia o produkte, prínos, hardvérové a softvérové požiadavky, ...
HER - Zoznam aktualizácií - Zoznam aktualizácií starej verzie HER (2)